fbpx
Produsul a fost adăugat la favorite pentru 30 de zile.
Vezi articolele preferate.
0
  0
  Cap tractoare
  Cap tractoare
  MAN
  Volvo
  Mercedes Benz
  DAF
  Semiremorci
  Semiremorci
  Semiremorci Frigorifice
  Semiremorci Cu Prelată
  Semiremorci Frigorifice
  Semiremorci Cu Prelată
  Schmitz Cargobull
  Krone
  Krone
  Schmitz Cargobull
  Servicii
  Servicii
  Serviciul nostru
  Inspecție video
  Leasing
  Resurse
  Resurse
  ClassTrucks Club

  Politică de confidențialitate

  1. Cui se adresează această politică de confidențialitate?

  Această politică de confidențialitate se adresează tuturor vizitatorilor site-ului www.classtrucks.com (denumit în continuare „site-ul web”), precum și celor care efectuează rezervări de vehicule, se înscriu la buletine informative și trimit cereri de informații prin intermediul site-ului web.

  Compania presupune că v-ați familiarizat în mod corespunzător cu politica de confidențialitate a site-ului web (denumită în continuare „Politica de confidențialitate”) și sunteți de acord ca UAB ClassTrucks Lithuania, cu numărul de societate 304038834, cu sediul social la Laisvės pr. 36, LT-04340, Vilnius District Municipality, Lituania (denumită în continuare „Compania”), să prelucreze informațiile furnizate de dvs., inclusiv datele cu caracter personal, în măsura în care este necesar pentru gestionarea site-ului web, funcționarea acestuia, precum și pentru furnizarea de servicii prin intermediul site-ului web.

  Respectându-vă confidențialitatea și protejându-vă datele cu caracter personal, Compania face tot ce îi stă în putință pentru a asigura siguranța și confidențialitatea datelor dvs. personale și a altor informații prelucrate pe site-ul www.classtrucks.com.

  Compania își rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentei Politici de confidențialitate la discreția sa. Modificările aduse Politicii de confidențialitate intră în vigoare la data la care sunt publicate pe Website. Întrucât, în timp ce vizitați Site-ul web, aveți datoria de a vă asigura că sunteți familiarizat cu cea mai recentă versiune a Politicii de confidențialitate disponibilă pe Site, vă dați efectiv acordul cu privire la aceste modificări prin continuarea utilizării serviciilor furnizate pe Site.

   

  2. Ce sunt datele cu caracter personal și cum sunt prelucrate?

  Datele cu caracter personal sunt orice tip de informații despre dvs. care ar face posibilă identificarea directă sau indirectă a persoanei dvs., cum ar fi numele, prenumele, numărul personal de identificare, datele vizitei dvs. și adresa IP, precum și alți identificatori ai identității dvs. fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale.

  Societatea prelucrează datele pe care le furnizați în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu alte acte juridice care reglementează protecția datelor cu caracter personal.

  La prelucrarea datelor dvs., Societatea respectă următoarele principii de prelucrare a datelor cu caracter personal:
  Datele dvs. personale sunt prelucrate numai în măsura în care este necesar pentru a atinge obiective clar definite și legitime, ținând cont de protecția vieții dvs. private.

  Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod precis, corect și legal și numai în scopul care corespunde scopului indicat înainte de colectarea datelor cu caracter personal.

  Compania prelucrează datele dvs. cu caracter personal în strictă conformitate cu cerințele privind prelucrarea clară și transparentă a datelor cu caracter personal prevăzute în legislație.

  Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate numai într-o formă care să asigure că identitatea dvs. este stabilită pentru o perioadă de timp nu mai lungă decât cea necesară pentru a atinge obiectivele pentru care sunt necesare datele cu caracter personal.

  Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate utilizând măsuri tehnice și organizatorice adecvate care asigură siguranța datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării ilegale a datelor și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale a datelor.

  2.1. Date cu caracter personal prelucrate în scopul rezervării vehiculului

  Odată ce ați decis să faceți o rezervare de vehicul, Societatea vă va solicita să furnizați datele dvs. cu caracter personal: numele, prenumele, denumirea societății (dacă reprezentați o persoană juridică), numărul de telefon, adresa de e-mail, starea și observațiile privind comanda dvs.

  Aceste date cu caracter personal sunt colectate cu scopul de a gestiona în mod corespunzător rezervările de vehicule și, de asemenea, pentru a vă contacta cu privire la posibilitatea încheierii unui contract de achiziție a unui vehicul.

  Pentru a determina perioada de stocare a datelor cu caracter personal colectate în timpul rezervării dvs., Societatea aplică criterii care respectă obligațiile prevăzute în actele juridice și ține cont de drepturile dvs.; de exemplu, Societatea stabilește o astfel de perioadă de stocare a datelor cu caracter personal care să îi permită să prezinte pretenții, în cazul în care acestea apar, cu privire la executarea contractului.

  2.2. Date cu caracter personal prelucrate în scopul marketingului direct

  Dacă doriți să primiți ofertele de marketing direct ale Societății (de exemplu, buletine informative), atunci vă puteți trimite adresa de e-mail pe Site.

  Compania prelucrează datele dvs. personale în scopul marketingului direct numai în prezența consimțământului dvs. În astfel de cazuri, Compania vă poate trimite oferte de marketing direct legate nu numai de propriile servicii, ci și de memento-uri, notificări și publicitate despre serviciile și/sau produsele oferite de partenerii săi.

  Datele dvs. cu caracter personal prelucrate în scopul marketingului direct vor fi stocate în cadrul Companiei timp de cinci ani.
  Vă rugăm să rețineți că aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale în scopul marketingului direct. Vă puteți notifica retragerea consimțământului prin contactarea Companiei prin e-mail la adresa [email protected] sau prin apăsarea unui link de dezabonare dintr-un e-mail, care vă permite să vă dezabonați de la orice alte oferte de marketing direct.

  2.3. Date cu caracter personal prelucrate în scopul de a vă furniza informații

  Dacă doriți să contactați Compania sau să primiți informații suplimentare, puteți face acest lucru prin trimiterea unei solicitări pe site-ul web al Companiei, indicând numele, adresa de e-mail sau/și numărul de telefon, astfel încât Compania să știe unde să trimită informațiile solicitate.

  În acest scop, datele dvs. personale vor fi stocate la Companie atât timp cât este necesar pentru a analiza în mod corespunzător informațiile furnizate de dvs. și pentru a răspunde la întrebările dvs.

   

  3. Cine are acces la datele dvs. personale?

  Pentru a asigura funcționarea continuă și prestarea corespunzătoare a serviciilor de către Societate, Societatea poate dezvălui datele dvs. cu caracter personal angajaților, managerilor, furnizorilor, subcontractanților și prestatorilor de servicii în scopul legitim de a atinge obiectivele indicate în prezenta politică de confidențialitate.

  De asemenea, Societatea poate transfera datele dvs. cu caracter personal către terți (procesatori de date), care prelucrează datele dvs. în numele Societății și conform instrucțiunilor acesteia și/sau au acces la aceste date, de exemplu, ca în cazul furnizorilor de servicii pentru sisteme informatice, proiectare, întreținere și asistență, precum și alte persoane care ajută Societatea să vă furnizeze servicii, după caz. În astfel de cazuri, Societatea ia toate măsurile de precauție pentru a se asigura că persoanele împuternicite de prelucrare a datelor angajate prelucrează datele cu caracter personal care le-au fost încredințate numai în scopul obiectivelor indicate de Societate și efectuează numai acțiunile indicate de Societate, asigurând măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal.

  Compania are dreptul de a transfera datele dvs. personale prelucrate către instituții și unități de stat pentru a se conforma cerințelor legislative. De asemenea, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate persoanelor care furnizează servicii juridice în cazurile în care divulgarea acestor date cu caracter personal este necesară pentru a determina, a aplica și a proteja propriile drepturi și interese legitime ale Companiei.

   

  4. Ce drepturi aveți?

  În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

   

  • Să știți (să fiți informat) cu privire la prelucrarea datelor dvs.

  De a fi notificat cu privire la sursele și tipurile de date cu caracter personal colectate, în ce scop sunt prelucrate aceste date și ce destinatari de date au avut acces la aceste date.

  • Să solicitați corectarea datelor dvs. cu caracter personal care sunt prelucrate în cazul în care aceste date sunt inexacte și/sau incomplete.
  • Să solicitați distrugerea datelor dvs. cu caracter personal și suspendarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care o astfel de prelucrare implică un număr excesiv de date cu caracter personal, dacă vă retrageți consimțământul sau dacă există alte motive întemeiate pentru aceasta.
  • Să primiți toate datele cu caracter personal legate de dvs., pe care le-ați furnizat Companiei, într-un format sistematizat, disponibil pe scară largă și care poate fi citit pe calculator, să trimiteți aceste date către un alt operator de date sau să solicitați ca Compania să trimită direct aceste date cu caracter personal către un alt operator de date, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic (dreptul la transferabilitatea datelor).
  • Compania nu realizează nicio profilare a datelor dvs. cu caracter personal care ar putea avea consecințe juridice pentru dvs. sau care ar exercita o influență considerabilă asupra dvs.; cu toate acestea, în cadrul furnizării de oferte de marketing personalizate, este posibil să vă fie atribuită o categorie de clienți. Având în vedere cele de mai sus, aveți dreptul de a solicita implicarea umană, de a vă prezenta poziția sau de a contesta o decizie.

   

  Dacă intenționați să vă exercitați drepturile, puteți apela la Companie prin e-mail la adresa [email protected]. Vă rugăm să rețineți că, în exercitarea drepturilor dvs., trebuie să vă confirmați identitatea personală, după caz. Prin urmare, în urmărirea intenției dvs. de a trimite o solicitare către Companie, sunteți obligat din punct de vedere legal să vă confirmați identitatea personală prin intermediul canalelor de comunicare electronică care permit identificarea dvs. corespunzătoare.

   

  Societatea vă va furniza gratuit informațiile pe care le solicitați în termen de o lună; cu toate acestea, în cazul în care solicitările trimise de dvs. sunt în mod evident nefondate sau disproporționate – în primul rând din cauza conținutului redundant sau repetitiv – Societatea are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea de informații, notificări sau acțiuni solicitate de dvs. sau Societatea poate refuza să dea curs solicitărilor dvs.

   

  În cazul în care considerați că Societatea gestionează în mod necorespunzător datele dvs. cu caracter personal sau că pune în aplicare în mod necorespunzător sau nu pune în aplicare drepturile dvs., vă rugăm să vă adresați mai întâi Societății, deoarece aceasta este pregătită să rezolve toate problemele de dispută împreună cu dvs. În cazul în care nu sunteți mulțumit de răspunsul Companiei, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere.

   

  1. Care sunt obligațiile și responsabilitățile dvs.

   

  Prin utilizarea serviciilor oferite de site-ul web, vă asumați întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și exactitatea datelor dvs. personale furnizate. Prin furnizarea datelor dvs. personale (de exemplu, prin completarea unui formular de cerere) vă asumați responsabilitatea totală pentru legalitatea transmiterii datelor dvs. personale și vă asumați responsabilitatea pentru orice pierderi care ar putea apărea pentru Companie și (sau) terțe părți ca urmare a prelucrării ilegale a acestor date personale.

   

  În cazul în care datele dvs. personale transmise sau alte informații conexe se modifică, trebuie să modificați și/sau să completați imediat datele dvs. personale și alte informații conexe furnizate.

   

  1. Ce drepturi are Compania?

  Compania are dreptul de a nu vă permite să utilizați site-ul web dacă aveți mai puțin de 16 ani.

   

  În cazul în care societatea are îndoieli cu privire la corectitudinea datelor cu caracter personal sau a altor informații conexe furnizate, aceasta are dreptul de a vă solicita să corectați și/sau să completați aceste date și alte informații conexe.

   

  Compania are dreptul de a trimite notificări cu privire la modificări ale serviciilor și/sau termenilor site-ului web, precum și alte informații pe care trebuie să le cunoașteți în legătură cu activitățile companiei.

   

  Compania depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura o funcționare cât mai bună și continuă a Site-ului web, însă nu are nicio obligație de a asigura funcționarea neîntreruptă a Site-ului web atunci când aceasta este cauzată de factori care nu sunt sub controlul Companiei.

   

  1. Cum protejează Compania datele dvs. personale?

  Compania utilizează măsuri organizatorice și tehnice adecvate de siguranță a datelor cu caracter personal, menite să protejeze datele dvs. personale împotriva divulgării accidentale sau ilegale, distrugerii, modificării sau altor acțiuni ilicite. Măsurile menționate mai sus sunt selectate în funcție de riscurile care apar pentru drepturile și libertățile dvs. în calitate de persoană vizată.

   

  În acest caz, Societatea asigură un control strict al accesului la datele prelucrate și oferă acces doar acelor angajați ai Societății care au nevoie în mod direct de datele cu caracter personal pentru a-și îndeplini sarcinile, asigurând, de asemenea, monitorizarea modului în care este utilizat acest acces. Compania asigură accesul restricționat la datele cu caracter personal prin intermediul unor parole, după caz, și încheie acorduri de confidențialitate cu persoanele cărora li se acordă acces la datele dvs. cu caracter personal.

   

  Angajații societății care au acces la datele cu caracter personal au fost informați cu privire la cerințele de siguranță pentru datele cu caracter personal și asigură confidențialitatea tuturor datelor cu caracter personal pe care le prelucrează.

   

  1. Unde să vă adresați dacă aveți întrebări?

  Dacă aveți întrebări, vă rugăm să le trimiteți la Compania prin e-mail la adresa [email protected], sau să sunați la Compania la numărul +37052140409.