fbpx
Pozycja została dodana do ulubionych na 30 dni
Przejrzyj swoje ulubione przedmioty.
0
  0
  Ciągniki siodłowe
  Ciągniki siodłowe
  Volvo
  Mercedes Benz
  DAF
  MAN
  Volvo
  Mercedes Benz
  DAF
  MAN
  FH 460
  FH 500
  FH 540
  1845
  X 480
  TGX 18.470
  FH 460
  FH 500
  FH 540
  1845
  X 480
  TGX 18.470
  2019
  2020
  2021
  2022
  Całe FH 460
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  Całe FH 500
  2018
  Całe FH 540
  2019
  2021
  2022
  Całe 1845
  2019
  2020
  2021
  Całe X 480
  2022
  Całe TGX 18.470
  2019
  2020
  2021
  2022
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  2018
  2019
  2021
  2022
  2019
  2020
  2021
  2022
  Globetrotter XL
  Globetrotter XXL
  Globetrotter XL
  Globetrotter XXL
  Globetrotter XL
  Globetrotter XXL
  Globetrotter XL
  Globetrotter XXL
  Globetrotter XL
  Globetrotter XXL
  Globetrotter XL
  Globetrotter XXL
  Globetrotter XL
  Globetrotter XXL
  Globetrotter XL
  Globetrotter XXL
  Globetrotter XL
  Globetrotter XXL
  Globetrotter XL
  Globetrotter XXL
  BigSpace
  StreamSpace
  GigaSpace
  BigSpace
  StreamSpace
  GigaSpace
  BigSpace
  StreamSpace
  GigaSpace
  Space Cab MIN
  Space Cab MAX
  Super Space Cab MIN
  Space Cab MIN
  Space Cab MAX
  Super Space Cab MIN
  Space Cab MIN
  Space Cab MAX
  Super Space Cab MIN
  GM
  GX
  Naczepy
  Naczepy
  Naczepy chłodnie
  Naczepy plandeki
  Naczepy chłodnie
  Naczepy plandeki
  Schmitz Cargobull
  Krone
  Schmitz Cargobull
  Krone
  Schmitz Cargobull
  Krone
  Schmitz Cargobull
  Krone
  SKO 24
  SDR 27
  SCS 24
  SDP 27
  SKO 24
  SDR 27
  SCS 24
  SDP 27
  2018
  2019
  2020
  2021
  Całe SKO 24
  2018
  2019
  2020
  2021
  Całe SDR 27
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  Całe SCS 24
  2017
  2018
  2019
  Całe SDP 27
  Usługi
  Usługi
  Nasze usługi
  Wideo oględziny
  Leasing
  Zasoby
  Zasoby
  ClassTrucks Club

  Polityka prywatności strony internetowej www.classtrucks.com

  1. Dla kogo przeznaczona jest polityka prywatności?

   

  Niniejsza polityka prywatności przeznaczona jest dla wszystkich odwiedzających stronę internetową www.classtrucks.com (dalej – Strona), również dla tych, którzy na Stronie dokonują rezerwacji samochodów, zapisują się do newslettera oraz wysyłają zapytania.

  W rozumieniu Spółki, zapoznali się Państwo z polityką prywatności (dalej – Polityką prywatności) i wyrażają zgodę na przetwarzanie przez UAB „ClassTrucks Lithuania“, kod podmiotu prawnego 304038834, adres siedziby: Laisvės pr. 36, 04340, Vilnius (dalej – Spółka) przekazanej przez Państwo informacji, w tym również danych osobowych na tyle, na ile jest to niezbędne do celów administracyjnych Strony oraz zapewnienia jej funkcjonowania oraz świadczenia usług.

  Szanując Państwa prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych Spółka podejmuje wszelkie możliwe środki w celu zapewniania ochrony i poufności Państwa danych osobowych i pozostałej informacji przetwarzanej przez stronę internetową www.classtrucks.com.

  Spółka pozostawia sobie prawo do dokonania we własnym zakresie zmian przepisów polityki prywatności. Zmiany polityki prywatności wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na Stronie. Mając powuższe na uwadze, podczas odwiedzania Strony zobowiązani są Państwo do upewnienia się, że zapoznali się z najnowszą wersją Polityki prywatności, która będzie zamieszczona na Stronie, i dalej korzystając ze świadczonych przez Stronę usług zgadzają się Państwo na niniejsze zmiany.

   

  2. Co to są dane osobowe oraz w jaki sposób są przetwarzane?

  Dane osobowe są to dowolne informacje o Państwie, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio ustalić Państwa tożsamość w oparciu o imię, nazwisko, kod personalny, dane pobytu i adres IP oraz inne Państwa cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, psychiczne, ekonomiczne, kulturowe oraz społeczne.

  Spółka przekazane przez Państwo dane przetwarza w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz pozostałe akty prawne regulujące ochronę danych osobowych.

  Spółka przetwarzając Państwa dane osobowe kieruje się następującymi zasadami przetwarzania danych osobowych:

  • Państwa dane osobowe są przetwarzane na tyle, na ile jest to niezbędne z punktu widzenia osiągnięcia odpowiednich jasno określonych i uzasadnionych celów z uwzględnieniem ochrony Państwa prywatności;
  • Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób dokładny, rzetelny i zgodny z prawem oraz przetwarzane są tylko w takich celach, które odpowiadają celom określonym przed zebraniem Państwa danych osobowych;
  • Spółka Państwa dane osobowe przetwarza ściśle przestrzegając wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych określonych w sposób jasny i przejrzysty w aktach prawnych;
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są w takiej formie, aby Państwa tożsamość można było ustalić nie dłużej, niż jest to konieczne ze względu na cele, w jakich dane osobowe są przetwarzane;
  • do przetwarzania Państwa danych osobowych stosowane są odpowiednie środki techniczno-organizacyjne, aby można było zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych, wliczając w tym ochronę przed nieautoryzowanym przetwarzaniem danych oraz przed nieświadomym utraceniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

   

  2.1. Dane osobowe przetwarzane na cele rezerwacyjne samochodu

  Gdy zdecydują Państwo zarezerwować samochód, Spółka poprosi o podanie Państwa następujących danych osobowych: imię, nazwisko, nazwę spółki (jeżeli reprezentują Państwo podmiot prawny), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, państwo, uwagi do zamówienia.

  Wymienione dane osobowe zbierane są w celu prawidłowego dokonania rezerwacji samochodów oraz skontaktowania się z Państwem w sprawie sporządzenia ewentualnej umowy na kupno samochodu.

  Dla określenia okresu przechowywania danych osobowych podanych w trakcie dokonywania rezerwacji Spółka stosuje kryteria, które odpowiadają wymogom wynikającym z aktów prawnych, uwzględniając również Państwa prawa, np. Spółka przewiduje taki okres przechowywania danych, w którym mogą zostać wysunięte żądania związane z realizacją umowy, jeżeli takie będą miały miejsce.

   

  2.2. Dane osobowe przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego

  Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać oferty marketingu bezpośredniego Spółki (np. newslettery), wystarczy podać na Stronie swój adres e-mail.

  Spółka Państwa dane osobowe przetwarza do celów marketingu bezpośredniego wyłącznie za Państwa zgodą. W takim przypadku Spółka może przesyłać Państwu oferty marketingu bezpośredniego związane nie tylko z oferowanymi przez siebie usługami, lecz również przypomnienia, powiadomienia bądź reklamy usług i / lub produktów oferowanych przez jej partnerów.

  Państwa dane osobowe przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego będą przechowywane w Spółce przez okres 5 lat.

  Należy zwrócić uwagę, że zawsze będą Państwo mieli prawo w dowolnym czasie odwołać udzieloną przez siebie zgodę na to, aby Państwa dane były przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego. Aby wycofać zgodę na otrzymywanie ofert marketingu bezpośredniego należy zwrócić się do Spółki na adres [email protected] lub poprzez kliknięcie na link w wiadomości e-mail do anulowania subskrypcji do otrzymywania ofert marketingu bezpośredniego.

   

  2.3. Dane osobowe przetwarzane w celu przekazania Państwu informacji

  Gdy chcą się Państwa z nami skontaktować, aby zasięgnąć więcej informacji, możecie to zrobić poprzez przesłanie zapytania na Stronie Spółki oraz podając swoje imię, adres e-mail i/lub numer telefonu, aby Spółka mogła przesłać żądaną informację na właściwy adres e-mail.

  Przetwarzane w tym celu Państwa dane osobowe będą przechowywane w Spółce dotąd, dopóki zostanie właściwie rozpatrzona przekazana przez Państwa informacja oraz udzielone Państwu odpowiedzi na zadane pytania.

   

  3. Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

  W celu zapewnienia nieprzerwanej działalności Spółki oraz odpowiedniej podaży usług, Spółka może udostępnić Państwa dane osobowe swoim pracownikom, menagerom, dostawcom, podwykonawcom, usługodawcom, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w polityce prywatności.

  Jednocześnie Spółka może przekazać Państwa dane osobowe pozostałym osobom trzecim (podmiotom przetwarzającym dane), które w imieniu i na polecenie Spółki przetwarzają Państwa dane osobowe i / lub posiadają dostęp do nich, np. dawcom systemów informacyjnych, osobom zajmującym się ich tworzeniem, nadzorem i podtrzymaniem oraz pozostałym osobom pomagającym Spółce we właściwym świadczeniu Państwu usług. W tej sytuacji Spółka podejmuje niezbędne środki, aby zaangażowane podmioty przetwarzające dane powierzone im dane przetwarzały wyłącznie we wskazanych przez Spółkę celach oraz wykonywały wyłącznie polecone przez Spółkę czynności, zapewniając odpowiednie środki organizacyjno-techniczne ochrony danych osobowych.

  Spółka ma prawo przekazać przetwarzane Państwa dane osobowe instytucjom państwowym i organom w celu właściwego egzekwowania wymogów podyktowanych aktami prawnymi. Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane osobom świadczącym usługi prawne, gdy owe dane osobowe należy ujawnić dla określenia, realizacji lub ochrony praw interesów prawnych Spółki.

   

  4. Jakie prawa Państwu przysługują?

  Jako podmiot danych mają Państwo następujące prawa:

  • wiedzieć (być poinformowanym) o przetwarzaniu własnych danych osobowych;
  • otrzymać informację z jakich źródeł i jakie dane osobowe zostały zebrane, w jakim celu są one przetwarzane, jakim odbiorcom danych są i były udostępniane;
  • żądać sprostowania przetwarzanych własnych danych osobowych, jeżeli dane te są niedokładne i / lub niepełne;
  • żądać zniszczenia własnych danych osobowych lub wstrzymać przetwarzanie własnych danych osobowych, jeżeli przetwarzane są nadmierne dane osobowe, gdy wycofali Państwo swoją zgodę oraz istnieje ku temu inna uzasadniona podstawa;
  • otrzymania w usystematyzowanej, powszechnie stosowanej formie, swoich danych, jakie przekazali Państwo Spółce, oraz przekazania tychże danych innemu administratorowi danych, lub żądać, aby Spółka przesłała bezpośrednio te dane osobowe innemu administratorowi danych, gdy jest to technicznie możliwe (prawo do przenoszenia danych).
  • Spółka nie przeprowadza żadnego profilowania Państwa danych osobowych, które mogłyby czynić Państwu skutki prawne lub mieć duży wpływ, jednakże w ramach świadczenia indywidualnych ofert marketingowych, mogą Państwo być przydzieleni do odpowiedniej kategorii klientów. W związku z powyższym mają Państwo prawo wymagać interwencji ludzkiej, przedstawić swoją opinię oraz zaskarżyć decyzję.

  W przypadku zamiaru skorzystania ze swoich Praw, mogą Państwo zwrócić się do Spółki na adres e-mail [email protected]. Należy zwrócić uwagę, że w ramach egzekwowana przysługujących Państwu praw, zobligowani są Państwo do prawidłowego potwierdzenia swojej tożsamości. Dlatego chcąc przesłać zawiadomienie Spółki, zobowiązani są Państwo do potwierdzenia swojej tożsamości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w trybie wynikającym z aktów prawnych.

  Spółka żądaną przez Państwo informację udzieli nieodpłatnie w ciągu jednego miesiąca, jednakże jeżeli przesłane przez Państwo żądanie będą nieuzasadnione lub nieproporcjonalne, przede wszystkim ze względu na ich powtarzającą się treść, Spółka ma prawo do pobrania uzasadnionej opłaty w odniesieniu do kosztów administracyjnych udzielenia informacji lub zawiadomień oraz czynności będących przedmiotem Państwa żądania, lub też odmówić podjęcia tychże żądań.

  Jeżeli stwierdzą Państwo, że Spółka nieprawidłowo przetwarza Państwa dane osobowe lub niewłaściwie egzekwuje lub nie egzekwuje Państwa praw, przede wszystkim należy zwrócić się do Spółki, która gotowa jest wyjaśnić wszelkie niejasności wraz z Państwem. W przypadku, gdy nie są Państwo usatysfakcjonowani z odpowiedzi Spółki, mają Państwo prawo do wniesienia zażalenia do Narodowej Inspekcji Nadzorującej.

   

  5. Jakie są Państwa obowiązki i odpowiedzialność?

  W ramach korzystania z oferowanych przez Stronę usług spoczywa na Państwie całkowita odpowiedzialność za prawidłowość i dokładność przekazanych przez siebie danych osobowych. Poprzez przekazanie danych osobowych (np. wypełnienia formularza zapytania) przyjmują Państwo na sobie całkowitą odpowiedzialność za zgodność z prawem przekazanych przez siebie danych osobowych oraz odpowiadają za straty spowodowane Spółce i/lub osobom trzecim wskutek przetwarzania takowych danych osobowych.

  W przypadku zmian Państwa danych osobowych i innej związanej informacji, zobligowani są Państwo do niezwłocznej zmiany i / lub uzupełniania przekazanych przez siebie danych osobowych lub innej pochodnej informacji.

   

  6. Jakie prawa ma Spółka?

  Spółka ma prawo do odmowy korzystania ze Strony wówczas, gdy są Państwo w wieku poniżej 16 lat.

  Gdy Spółka wątpi w zgodność z prawem przekazanych przez Państwo danych osobowych lub innej związanej z tym informacji, ma prawo żądania do sprecyzowania i / lub uzupełniania przekazanych danych osobowych lub innej pochodnej informacji.

  Spółka ma prawo do wysyłania zawiadomień informacyjnych dotyczących zmian świadczonych przez Stronę usług i / lub ich warunków ich świadczenia oraz inną związaną z działalnością Spółki informację, o której muszą Państwo wiedzieć.

  Spółka podejmuje wszelkie rozsądne środki dla zapewnienia możliwie sprawnego działania Strony oraz jej dalsze funkcjonowanie, jednakże nie zobowiązuje się do zapewniania nieprzerwanego działania Strony, albowiem wpływ na to mają niezależne od Spółki czynniki.

   

  7. W jaki sposób Spółka troszczy się o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

  Spółka stosuje właściwe środki organizacyjno-techniczne bezpieczeństwa danych osobowych przeznaczone do ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub nieautoryzowanym ujawnieniem, zniszczeniem, zmianie lub innych nielegalnych czynności. Wymienione środki są angażowane w oparciu o ryzyka dotyczące praw i wolności Państwa, jako podmiotu danych.

  W danym przypadku Spółka zapewnia surową kontrolę dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz udziela dostępu tym pracownikom Spółki, którym dane osobowe są niezbędne do wykonania powierzonych im funkcji służbowych oraz monitorowania, w jaki sposób korzysta się z dostępu. Dostęp do danych osobowych Spółka zapewnia dzięki hasłom o odpowiednim stopniu złożoności oraz tworzy umowy poufności z osobami, które dostęp do Państwa danych osobowych.

  Pracownicy Spółki, którzy mają dostęp do danych osobowych, zostali zapoznani z wymogami danych osobowych oraz zapewniają poufność przetwarzanych danych osobowych.

   

  8. Gdzie należy się zwrócić w przypadku pytań?

  W razie pojawienia się pytań należy zwrócić się do Spółki na adres poczty elektronicznej [email protected], telefon +37052140409.